تیکانا - تابلوهای تزیینی

تیکانا - تابلوهای تزیینی

می‌دانستید می‌شود از دوست‌داشتن عکس گرفت و آن را قاب کرد؟!
تیکانا قابی از دوست‌داشتن‌هاست. دوستانه کنار هم نشسته‌ایم و آنچه را از هنرهای گوناگون دوست داشته‌ایم، با نوارهای زیبای دست‌بافتِ نواربافی در کنار هم چیده‌ایم تا قابی شود پر از عشق و در گوشهٔ اتاق شما یا اتاق یارتان دلبری کند.
طرح‌های سنتی
طرح‌های نوشتاری

آخرین محصولات