چی برایتان ببافیم؟

می‌خواهیم نوارهای دستبافت با رنگ‌آمیزی دل‌خواهتان برایتان ببافیم:

  •  آیا لباس، کیف یا کفش ساده‌ای دارید و می‌خواهید نو شود؟ اصلاً آیا دوست دارید با هم ستشان کنید؟!
  •  آیا ساز، دوربین، کیف یا کوله‌ای دارید که بندش باید عوض شود؟
  •  آیا ایده‌ای دارید که با نوارهای زیبای هانابافت تکمیل می‌شود؟
  •  آیا...؟

ما در هانابافت کنارتان هستیم و رنگ‌ها و نقش‌هایی را که می‌خواهید، برایتان آماده می‌کنیم.