با ما همکاری کنید

jjj

ما در هانابافت دوستدار همهٔ شما هنردوستانی هستیم که علاقه دارید هنر در زندگی ما انسان‌ها جلوه‌گر باشد. دعوتتان می‌کنیم در این راه، شانه‌به‌شانهٔ ما بیایید:

  •  آیا فروشگاه، گالری، مزون و... دارید؟ آیا رودررو با هنردوستان و خریداران هنر دادوستد می‌کنید؟
  •  آیا طراح مد و لباسید؟ آیا ایده‌های بکر و زیبایتان را روی تن‌پوش‌ها و سرپوش‌ها اجرا می‌کنید؟
  •  آیا طراح و گرافیست هستید؟ آیا هیجان خلق طرح‌های جدید را دارید؟
  •  آیا تاجر و بازرگانید؟ آیا سفیر هنر این سرزمین کهن در گوشه‌و‌کنار جهان هستید؟
  •  آیا در اداره‌های دولتی و خصوصی، دنبال هدیه‌ای ویژهٔ سازمان خود می‌گردید؟
  •  آیا...؟
  •  

پس دست به دست ما بدهید تا با هم، هنر نواربافی را ماندگار کنیم.